ToplTopRBotLBotR

זרימת וסחרור האוויר בפנים החממה משרת 3 מטרות:


  • יצירת טמפרטורה ותנאי לחות אחידים בכל חלל החממה.
  • ניעור עדין של עלי הצמחים, עוזר למניעת מחלות עלים ומייבש העלים מרטיבות יתר.
  • סיוע בפיזור הריסוס המשוחרר לאוויר, בצורה הומוגנית, כדי להשיג השפעה אחידה לאורך כל המבנה.

לקבלת הצעת מחיר לחץ כאן