ToplTopRBotLBotR
פרויקט אוסטרליה

פרויקט זה הוא פרויקט מפתח של גידול תותים באוסטרליה, פרויקט זה הוא כ 3.5 דונם חממת טופז במפתח של 6.4.


בפרויקט זה ליווינו את הלקוח הן בבחירת המוצרים המתאימים לגידול תותים והן מבחינה אגרונומית.


וזאת כדי שהלקוח יהיה בטוח בהצלחתו של הפרויקט.


טרם הקמת הפרויקט בדקנו שאכן המבנה מתאים מבחינת עומסי הדליה וכן תוכננה מערכת הדלייה לתותים אשר תהיה מסוגלת לשאת את עומס התותים, כפי שניתן לראות, המארזים הינם תלויים ותוכננו בקפידה ע"י מחלקת הנדסה.


בנוסף הרשתות והכיסויים הותאמו לגידול הנ"ל וישנן תכונות מסוימות בכיסויי אשר חייבת להיות כלולות בכיסוי וזאת כדי שהגידול יצליח, בחממה זו מורכבת מערכת אוטומציה וכן וילונות בהיקף להגברת האורור, בנוסף מותקנת מערכת של מסך תרמי לשמירת החום בחממה וכן להצללה בימים עם קרינה, מסחררים ''24 וכן תנורי חימום לשמירה על הטמפ המתאימה לגידול זה.


עגלות הקטיף תוכננו יחד עם האגרונום כדי שיהיה ניתן לבצע את הקטיף בצורה הטובה ביותר, ובנוסף, סיפקנו קוקוס המיוחד לגידול תותים וכן להשלמת הפרוייקט דאגנו לספק לוח חשמל לחיבור כל המערכות יחד.