ToplTopRBotLBotR
CAF תערוכה בסין 2013
התערוכה התקיימה בנובמבר 2013   בתערוכת CAF הבינלאומית שנערכה בסין הוצגו מיטב החידושים של הטכנולוגיות החקלאיות בפני ציבור החקלאים ובפני ציבור אורחים וקניינים ממדינות רבות בחו"ל, במטרה לקדם את יצוא תעשיית התשומות החקלאיות.   עזרום שמה לה למטרה להשתתף בתערוכה זו לשם שמירה על קשר עם הלקוחות והספקים הקיימים וכן וליצירת קשרים חדשים.    

הוסף תגובה