ToplTopRBotLBotR
מערכת בקרת אקלים

בקרת האקלים, היא המערכת החשובה והמורכבת ביותר בין תתי המערכות שבחממה.

מטרתה, להבטיח תנאי גידול אופטימאליים, ולאפשר למגדל לשלוט באלמנטים אקלימיים שונים, 24 שעות ביממה.

מערכת בקרת האקלים מבוססת על חיישנים המשמשים לאיסוף נתונים מחוץ ובתוך החממה:

  • טמפרטורה
  • לחות יחסית
  • רמות קרינה
  • ריכוז co
  • כיוון ומהירות הרוח

המידע שמתקבל מעובד ומועבר לשאר המערכות (אוורור, חימום, השקיה וכו'),וזאת כדי להבטיח בקרה בזמן אמת.

בנוסף, המערכת מציגה את הנתונים בצורה גרפית בזמן אמת ושומרת את מידע המצטבר במהלך השנה.

המערכת מבטיחה איסוף מדויק של נתונים, ופועלת כמו אק"ג.

המערכת החדשנית הזו נעזרת בסנסורים הממוקמים על הצמחים עצמם, ומאפשרת למגדל לקבל מידע מדויק, באופן מידי.


לפרטים נוספים לחצו כאן