ToplTopRBotLBotR
פרויקט גרינברג אפרים

גרינברג אפריים הינו חקלאי  ממושב כפר שמואל


המגדל עגבניות  בחממות מדגם ספיר 9.6 בעיקר לשוק המקומי.


בנוסף , לאחרונה רכש את הבית רשת שני כ 8 דונם המתאים לגידולי ירקות ומותאם לעומס הדלייה של עד 25 ק"ג ל"מר.


שיתוף הפעולה הפורה בין צרכיו של הלקוח ולמערך התכנון בעזרום הביא לתוצאות מרשימות בתפוקת ואיכות הגידול. ביצוע ברמה גבוהה החל משלב התכנון ועד להקמה.


לחץ כאן כדי לצפות בדגמי החממות.