ToplTopRBotLBotR
מאווררי יניקה 50"

מאפיינים:

  • ‏יניקת אוויר בקצב של כ - 42,125 מ"ק לשעה.

עקרונות הפעלה


מאורר היניקה ממוקם או במשולש הגמלון בחממה או בחזית בגובה הגידול,

המאורר יונק אויר מתוך חלל המבנה ומאלץ אויר טרי להיכנס אל החממה.


בצורה זו , מאורר היניקה מאלץ אויר טרי להיכנס באופן טבעי אל חלל החממה דרך פתחי האוורור .


לקבלת הצעת מחיר לחץ כאן

>