ToplTopRBotLBotR

באזורים מסוימים, חימום מלאכותי נחוץ על מנת להבטיח תנאי גידול אופטימאליים. יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים כאשר שוקלים אפשרות זו:

  • על מערכת החימום להתאים למקורות האנרגיה הזמינים באזור.
  • החום חייב להיות מפוזר באופן אחיד בכבל החממה, בהתאם לדרישות היבול הספציפי.
  • טמפרטורת המינימום הממוצעת הקיימת באזור.
  • צפי אובדן חום מן החממה והחיפוי.
  • הבדלי טמפרטורה בין הפנים והחוץ של החממה.
  1. חימום באמצעות מים חמים: צינורות פלדה
  2. חימום באמצעות אוויר חם: שרוולי פוליאתילן

מערכת מים חמים: חום המוקרן ישירות מצינורות חימום לצמחים. המים החמים נשאבים דרך החממה דרך צינורות מבודדים, כשחילופי החום שומרים על טמפרטורה מבוקרת ואחידה בכל בחממה. התנורים מונעים באמצעות דיזל, מים חמים, שמן או גז, וכל היחידות נשלטות על-ידי מערכת מיחשוב מרכזית.


מערכת אוויר חם: אוויר קר עובר על פני סליל חימום כאשר הוא נשאב לתוך חלל החממה. לאחר מכן, משוחרר האוויר המחומם לתוך החממה דרך שרוולים. תהליך זרימת האוויר מבוצע באמצעות מאוורר צנטריפוגלי, המופעל על-ידי מנוע חשמלי.


הערה: מערכות חימום הן מערכות טכנולוגיות מורכבות, הדורשות תחזוקה מקצועית וטיפול תקופתי כדי להבטיח חיי ביצוע ארוכים.


להצעת מחיר לחץ כאן