אבטחת איכות
הנהלת חברת עזרום החליטה לשפר את איכות העבודה ולהטמיע את העבודה על פי דרישות התקן הבינלאומי לניהול איכות 9001:2008 ISO החברה תטמיע את ניהול האיכות ושיפור בכל תחומי פעילותה בארץ. הכללים שעל פיהם נתחייב לפעול:
  • .עמידה בחוקים, צווים ותקנות הישימים לבטיחותם, איכותם וביצועיהם של המוצרים
  • ניהול מערכת איכות עפ"י דרישות ת"י ISO 9001:2008
  • ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליכים ברמה מקצועית ושאיפה למצוינות
  • תיאום מלא לדרישות לקוח ולשביעות רצונו
  • בקרה מתמדת על מתן שירות ואיכות המוצרים
  • הבטחת זמינות משאבים נחוצים לניהול ובקרה של מערכת האיכות והכשרת כוח אדם
  • התחייבות לשיפור מתמיד של איכות השירות ולשביעות רצון הלקוחות
  • המחויבות שלנו לניהול מערכת האיכות תתאפשר בשיתוף פעולה של כל העובדים ובמעקב ויישום של השיפור המתמיד להצלחה
  • שיפור מתמיד.
ToplTopRBotLBotR