עזרום לסביבה ירוקה
ToplTopRBotLBotR

אנו בעזרום מבקשים לחיות לצד הטבע ולפיכך אנו מאמינים:

  • שמירה על הטבע ומשאביו עומדים תמיד בסדר עדיפות גבוה אצלנו, אוצרות הטבע הם המשאבים היקרים ביותר עבורנו ואנו דואגים לשמור שלא ייעלמו.
  • שימוש בחממות בכלל וחממות יעילות בפרט תורם למאזן האקולוגי של הטבע בכך שהוא מאפשר חיסכון אמתי במים - משאב יקר ערך מאין כמותו.
  • שימוש בחממות חכמות המוגנות באמצעות רשתות מונעות מחרקים ומזיקים נוספים כניסה לשטחי הגידול בחממות ובכך מפחיתים את הצורך בשימוש מיותר בחומרי הדברה המזהמים בסופו של דבר את משאבי הטבע.
  • המבנה הגאומטרי של החממה יוצר תנאי מיקרו אקלים בחממה ומאפשר אוורור טבעי מבלי להשתמש באמצעי חימום או קירור מאולצים ובכך לחסוך באנרגיה רבה ויקרה.
  • שימוש חכם ומבוקר, מחזור ותכנון נכון של כל פרויקט, הם הכלים שלנו לחסוך עבור הלקוח הסופי ובמקביל לשמור על הסביבה.