ToplTopRBotLBotR
HORTIFLOR תערוכה באתיופיה 2013

התערוכה התקיימה במרץ 2013


בתערוכת CAF הבינלאומית שנערכה באתיופיה הוצגו מיטב החידושים של הטכנולוגיות החקלאיות בפני ציבור החקלאים ובפני ציבור אורחים וקניינים ממדינות רבות בחו"ל, במטרה לקדם את יצוא תעשיית התשומות החקלאיות.


עזרום שמה לה למטרה להשתתף בתערוכה זו לשם שמירה על קשר עם הלקוחות והספקים הקיימים וכן וליצירת קשרים חדשים .


הוסף תגובה