ToplTopRBotLBotR

אידיאלי לטמפרטורות גבוהות ורמות לחות נמוכות.

ואכן שמו ושימושו המקורי מגיע מאזורים מדבריים ( DESERT COLLER )


עיקרון פעולת המזרן :


על גבי חזית מבנה אחת של החממה מותקן מכלול המזרן אשר כולל :

 • פד המזרן : לוחות קרטון צפופים בצורת כוורת בגדלים ורוחבים שונים עפ"י דרישות הצינון .
 • מערכת אספקת מים : משאבה , שוקת עליונה לכיסוי חלקו העליון של המזרן , מערכת פיזור טפטוף מים על גבי המזרן
 • מערכת איסוף מים : שוקת תחתונה לאיסוף המים אשר מתנקזים מהמזרן , מיכל איסוף
 • ומצוף לשמירת רמת מים מספיקה למזרן .

על גבי החזית הנגדית למזרן מותקנים מאווררי יניקה


מגבלות אגרו טכניות :

 • מרחק מירבי בין חזית המזרן לחזית המאווררים 40 מטר
 • על החממה להיות אטומה לחלוטין בעת פעולת המזרן כאשר פתח יציאת האויר היחידי הוא המאווררים ופתח כניסת האוויר הטרי היחידי הוא מבעד למזרן.
 • ככל שאחוז הלחות יורד ( יבש יותר ) כך יעילות הצינון של המזרן גדלה ,

אופן הקירור :


מאווררי היניקה יונקים אויר מחלל החממה החוצה , אויר טרי נשאב פנימה לחלל החממה כאשר פתח הכניסה היחידי של האויר הטרי הוא דרך המזר.

מאחר והמזרן רטוב האויר הנכנס לחממה סופח לחות ומצטנן במהירות .


הנקודות להצלחה בעבודה עם מזרן :

 • 40 מטר מרחק מירבי בין החזיתות .
 • אטימה מקסימלית בחממה בעת עבודת המזרן .
 • מידות מזרן מתאימות לאקלים ולגידול (רוחב 1 מטר – רוחב 2 מטר בעוביים שונים )
 • אחוז לחות נמוך מ- 75% .
 • מספר מאווררי יניקה מספק לצורך השגת החלפת אויר טובה ורציפה בפנים החממה
 • אחזקה טובה , מאחר והמערכת עובדת ברטיבות גבוהה .

לקבלת הצעת מחיר לחץ כאן