ToplTopRBotLBotR
Indagra in Romania 2009

בתערוכת INDAGRA  הבינלאומית  מוצגים מיטב החידושים של הטכנולוגיות החקלאיות  בפני ציבור החקלאים ובפני ציבור אורחים וקניינים ממדינות רבות בחו"ל, במטרה לקדם את יצוא תעשיית התשומות החקלאיות.


עזרום שמה לה למטרה להשתתף בתערוכה זו לשם שמירה על קשר עם הלקוחות והספקים הקיימים וכן  וליצירת קשרים חדשים מהארץ ומהעולם.

הוסף תגובה