ToplTopRBotLBotR
תערוכת פרחים קומינג בסין

תערוכת פרחים בינלאומית בסין 2015


בתערוכת Kunming Flowers  הבינלאומית בסין מוצגים מיטב החידושים של הטכנולוגיות החקלאיות  בפני ציבור החקלאים ובפני ציבור אורחים וקניינים ממדינות רבות בחו"ל, במטרה לקדם את יצוא תעשיית התשומות החקלאיות.


התערוכה התקיימה ב-16-19 בינואר 2015 .

עזרום שמה לה למטרה להשתתף בתערוכה זו לשם שמירה על קשר עם הלקוחות והספקים הקיימים וכן  וליצירת קשרים חדשים מהארץ ומהעולם.

הוסף תגובה