ToplTopRBotLBotR
פרויקט קניה

לקוח ורדים גדול וידוע מהולנד, החליט באמצע שונות התשעים להעתיק את עסקיו מהולנד לקניה.


בתחילת הדרך גידל  ורדים בשטחים פתוחים בסמוך לאגם ניוושה בקניה.


מזג האוויר בקניה האקלים והגובה מעל פני הים, אפשרו לו כמו להרבה אחרים לגדל ורדים באיכויות גבוהות מאוד בכמויות גדולות ובמינימום הוצאות.


עם השנים החליט הלקוח לעבור לגדל בחממות, הוא חתם על הסכם אספקה והקמה של חממות בהיקף גדול מאוד ובקצב מהיר מאוד.


במשך חמש שנים הקמנו עבורו למעלה מ 400 הקטר חממות ובקניה למעלה 400 הקטר באתיופיה.


החממות המומלצות לאזור ולסוג גידול זה הן חממות  מדגם קורל אמרלד ,המאופיינות באוורור גג קבוע


לפרטים על החממה קורל אמרלד נא ללחוץ כאן.