ToplTopRBotLBotR

השימוש במצע מנותק והימנעות מגידול ישיר בקרקע , הפכה ליתרון מובהק בגידול אינטנסיבי בחממות.


היתרונות לגידול במצע ברורים:

  • ידידותי לסביבה – המצע הינו חומר אורגני
  • טיפוח בית שורשים – המצע מהווה סביבה נוחה ומצוינת להתפתחות מהירה ובריאה של בית השורשים כך שבשתילה ישירה השתיל הצעיר נקלט במהירות.
  • אווריריות – בניגוד לסוגי קרקע שונים , המצע ידוע ביכולתו להישאר אוורירי גם במהלך תקופת הגידול ולאחר השקיות מרובות.
  • מגוון מוצרים – כיום מגוןן האפשרויות עבור החקלאי רחב וניתן לקבל מצע אשר מתאים בדיוק רב לסוג הגידול , לתנאי מזג האוויר ולשיטות הגידול של החקלאי המשתמש בהן.
  • ניטור ומניעת מחלות – המצע המנותק מהווה למגדל מצע אינרטי שווה ערך ל-0 , כך שהמגדל אינו צריך להתייחס לסוג הקרקע , למחלות קרקע שונות.
  • קל יותר לזהות מחלות ולטפל בהן.
  • חיטוי – בפעולה פשוטה יחסית ניתן להעביר את מצע הגידול תהליך חיטוי כהכנה למחזור גידול נוסף.

עם זאת, גידול במצע מנותק דורש רמה אגרונומית גבוהה מאחר והגידול מדויק הרבה יותר מגידול בקרקע טבעית, הן מבחינת השקיה והן מבחינת דישון.


סוגי מצע נפוצים:


קוקוס, טוף