ToplTopRBotLBotR
תערוכת אגריטך ה – 18

התערוכה תתקיים ב- 15-17 למאי 2012


תערוכת אגריטך הבינלאומית מתקיימת אחת ל- 3 שנים. בתערוכה מוצגים מיטב החידושים של הטכנולוגיות החקלאיות בפני ציבור החקלאים מהארץ ובפני ציבור אורחים וקניינים ממדינות רבות בחו"ל, במטרה לקדם את יצוא תעשיית התשומות החקלאיות.


עזרום שמה לה למטרה להשתתף בתערוכה זו לשם שמירה על קשר עם הלקוחות וספקים קיימים ועתידיים מהארץ ומהעולם.