ToplTopRBotLBotR
פרויקט מזרח אירופה
פרוייקט זה הוא פרויקט מפתח של משתלה במזרח אירופה לגידול שתילי ירקות. הפרויקט משלב את כל המערכות המתקדמות והידע הטכני המקצועי והחקלאי להצלחתו המרובה של פרוייקט זה. לפרויקט זה סופקו מערכות תומכות גידול על מנת ליצור את הסביבה האגרונומית האופטימלית לגידול ירקות באזור זה.

הוסף תגובה