ToplTopRBotLBotR
פרוייקט בקניה

חוות AAA נמצאת באזור Nyahururu בקניה .


החווה הוקמה בשנת 2006


סוג גידול: ורדים ליצוא.


עד היום עזרום סיפקו לחווה 60 הקטרים לשביעות רצונו של הלקוח.


בחווה מגדלים בהצלחה מרובה בחממות מהדור החדש קורל אמרלד במפתחים של 11.2 מטר.


כל חממה היא בשטח של כ – 1.5 הקטר.


החממות המומלצות לאזור ולסוג גידול זה הן חממות  מדגם קורל אמרלד ,


המאופיינות באוורור גג קבוע.


לפרטים על החממה קורל אמרלד נא ללחוץ כאן.

הוסף תגובה