ToplTopRBotLBotR
פרויקט סרי לנקה
פרוייקט מפתח בסרי לנקה הוא הפרוייקט השלישי מסדרו בחוות הפרחים הגדולה ביותר כיום בסרי לנקה. החממה היא מדגם דיימונד במפתח 9.6 ומיועדת לעומס הדלייה של עד 25 ק"ג למ"ר , לגידול פרחים

הוסף תגובה