ToplTopRBotLBotR
מסך הצללה תרמי

בסוגי גידול שונים אנו נאלצים בשלבים שונים של הגידול להקטין את עוצמת הקרינה והחום שהצמח נחשף אליה , בייחוד במשתלות , ובשלבי שתילה של שתילים צעירים .


מסך ההצללה מציע הצללה חלקית בהתאם לרמת האור אשר אנו מעוניינים להעביר (40% - 50% צל).


המסך נפרש מעל גובה הגידול בצמוד למרזב החממה ומחלק את נפח החממה ל-2 חלקים .


ישנם מספר שיטת למיכון מערכת המסך שנגזרות מאופי ההגידול ומתקציב הפרויקט :


מערכת מסך בסיסית : יריעת המסך נפרסת ונאספת ע"י משיכת חוטים מובילים .


מערכת הנעה ידנית :  יריעת המסך נפרסת ונאספת ע"י מערכת כבלי פלדה וציר מניע , כאשר מקור ההנעה הוא ע"י גיר ומנואלה ידנית .


מערכת הנעה אוטומטית : יריעת המסך נפרסת ונאספת ע"י מערכת כבלי פלדה וציר מניע , כאשר מקור ההנעה הוא ע"י גיר ומנוע חשמלי , כאשר מנוע אחד יכול לפרוס ולאסוף מסך עד 7 דונם במקביל .


במבנים ייעודים ללא הדלייה ניתן להתקין את המסך כאשר כיוון פריסת המסך ינוע ממרזב למרזב .


לקבלת הצעת מחיר לחץ כאן