ToplTopRBotLBotR
מערכות מחזור מים

בעקבות המגמה הירוקה בחקלאות והמעבר המתמשך לגידול במצע מנותק פותחו שיטות לאיסוף ומחזור מי הנקז מהמצע.


השקיית מצע מנותק דורשת השקיית יתר כדי ליצור נקז מהמצע למניעת מליחות יתר במצע.


מי הנקז מן המצע נאספים ע"י מערכת איסוף נקז אל מיכל מרכזי ומוחזרים אל חדר ההשקיה


בחדר ההשקיה מי הנקז עוברים תהליך ניטור וחיטוי על מנת להחזירם לאיכות השקיה.


השיטות הנפוצות הם ע"י חיטוי בכלור או חיטוי ע"י מנורות UV.


לאחר תהליך החיטוי, מנוטרת רמת הדישון במי הנקז והמים נמהלים בצורה מבוקרת עם מי השקיה טריים אשר מגיעים מן מכונת ההשקה.


המערכת מתאימה לגידול במצע מנותק בלבד בעל מערכת לאיסוף מי הנקז.


יתרונותיה של המערכת ברורים והמערכת מועדפת מאוד בפרויקטים חקלאיים הממומנים ע"י גופים ציבוריים ובמכרזים וזאת בגלל האספקטים האקולוגים של חסכון בכימיקלים ומניעת חלחול מי השקיה למערכות הביוב ולמי התהום.


מעבר לכך , החיסכון התפעולי ללקוח מובטח בצמצום עלויות הדשן השנתיות עד כ- 30% ע"י שימוש במערכת.


לקבלת הצעת מחיר לחץ כאן