Tập đoàn Azrom, nhà cung cấp các giải pháp nông nghiệp toàn diện hàng đầu tại Việt Nam
ToplTopRBotLBotR

ToplTopRBotLBotR
  • Các dự án nhà kính chìa khóa trao tay - kết cấu, hệ thống mái che, hệ thống thiết bị bên trong, giám sát và lắp đặt
  • Giải pháp công nghệ và kinh nghiệm cho những vấn đề kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam
  • Các kênh tiếp thị đến người tiêu dùng cuối
  • Hướng dẫn về chuyên môn nông học dài hạn
  • Đại diện địa phương cho dịch vụ khách hàng hiệu quả
Liên hệ

Omri Horowitz: omriah@gmail.com
Nguyen Quang Hung: 115quanghung@gmail.com
Điện thoại: 0962 537 351